X

چشم اندازها و ارزش های ARCO

 

 

چشم اندازهای ARCO:

-         سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت جدید

-         ارتقا فناوری

-         کسب جایگاه معتبر در بازارهای بین المللی

-         حفظ ARCO به عنوان برند برتر نسوز در بازار

-         حفظ کیفیت و پیشتازی در عرضه محصولات جدید نسوز در کشور

 

ارزش های ARCO:

-         ابتکار عمل

-         یکپارچگی

-         احترام

-         روحیه تیمی